2013-2017

Beleidsplan

Kerkelijke instellingen (GGiN)


ANBI gegevens

Vanaf 1 januari 2016 geldt een publicatieplicht voor alle kerkelijke instellingen. Onderstaand vindt u de links naar de pagina van de kerkelijke instellingen waarop de betreffende informatie gepresenteerd is.

Beleidsplan

Zie beleidsplan links. Dit beleidsplan geldt voor alle kerkelijke instellingen.

Kerkelijke instellingen (GGiN)

Deputaatschap Algemene kerkelijke zaken
Classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Classis West van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Classis Zuid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Deputaatschap bij de Hoge Overheid
Deputaatschap Psychosociale hulp
Stichting De Wachter Sions
Deputaatschap Hulp bij bijzondere noden
Stichting Financiele steun onderwijs in Canada en Noord-Amerika
Stichting Emerituskas van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Synode Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Stichting De Theologische school van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Stichting tot bevordering en instandhouding van de zuivere waarheid uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland